De stichting

Stichting Diamond Foundation
De stichting Diamond Foundation is opgericht om de uitvoering van de visie van Henk Fransen financieel te ondersteunen en te beoordelen of de beschikbaar gestelde gelden daadwerkelijk ten goede komen aan de geformuleerde visie en doelstellingen.

Visie van Henk Fransen
Mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatief zoeken zo goed mogelijk informeren en ondersteunen.

Missie

 1. Online informeren
  De situatie:
  Mensen met kanker die een alternatief zoeken raken op het internet vaak in de war van alle beschikbare informatie. Bovendien is vaak niet duidelijk of een alternatieve behandeling ook met een reguliere behandeling gecombineerd mag worden.
  Een oplossing:
  Middels online-programma’s kennis en informatie delen met een groot publiek. De online-programma’s hebben tot doel mensen┬ámet kanker die naast hun reguliere behandeling op zoek zijn naar goede alternatieven stap voor stap op weg te helpen.
 2. Fysiek ondersteunen
  De situatie:
  Op dit moment zijn er weinig plekken in de wereld (enkele in Europa en Amerika) waar mensen met kanker ook daadwerkelijk goed begeleid kunnen worden in een alternatieve totaalaanpak van kanker. De centra die er zijn zijn vaak peperduur.
  Een oplossing:
  Een Nederlands centrum voor zelfgenezing waar mensen met kanker geholpen worden in de praktische uitvoering van een alternatieve totaalaanpak van kanker naast hun reguliere behandeling. Er wordt gestreefd naar programma’s die voor de meeste mensen betaalbaar zijn.
 3. Preventieve initiatieven
  De situatie:
  De gezondheidszorg kent een belangrijke probleem: kanker (en ook andere welvaartsziekten) neemt toe en de bijbehorende kosten lopen uit de hand.
  Een oplossing:
  Preventie is een belangrijke factor om te zorgen dat minder mensen ziek worden en om daarmee de bijbehorende kosten beheersbaar te houden. De online programma’s en het fysieke behandelcentrum voor mensen met kanker (punt 1 en 2) kunnen ook een preventieve vertaling krijgen. Dat wil zeggen online-programma’s en fysieke behandelprogramma’s voor mensen die hun gezondheid willen behouden en/of verbeteren.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit Ingrid Maitimo (Change Management Consultant) en Norbert van Hamond (Fiscalist).