Visie

De stichting Diamond Foundation ondersteunt met haar financiële middelen
de realisatie van de visie van Henk Fransen.

De visie van Henk Fransen

Achtergrond
Henk Fransen is in 1985 afgestudeerd als arts aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hij werkte tijdens zijn studie in ziekenhuizen in Afrika en in het sterftehuis van Moeder Teresa in Calcutta. In Nederland verdiepte hij zich in een groot aantal alternatieve geneeswijzen en begeleidde hij meer dan 30 jaar lang mensen met kanker met een combinatie van reguliere en alternatieve behandelingen. Hij was in die tijd getuige van een groot aantal spontane genezingen, dat wil zeggen patiënten die zónder reguliere behandeling of tégen de prognose van hun arts in, op onverklaarbare wijze beter werden. Van deze spontane genezers leerde hij veel over de belangrijkste factoren die een rol spelen in de zelfgenezing van het lichaam.

De hierboven beschreven medische achtergrond, kennis van alternatieve geneeswijzen en ervaringen met spontane genezingen vormen de inbedding van de visie van Henk Fransen.

Visie
In de eerste jaren was de visie van Henk Fransen vooral gericht op het ondersteunen van mensen met kanker. Allereerst om hun weg te vinden in de wirwar van informatie betreffende alternatieve behandelingen op het internet. Op de tweede plaats door hen te ondersteunen in een combinatie-aanpak van de beste reguliere en alternatieve behandelingen. Een tijd lang was het onderdeel van de visie om voor mensen met kanker een medicijnvrij ziekenhuis te realiseren. Een belangrijke zin waarin hij zijn werk in die jaren samenvatte is:

‘Ik sta voor één geneeskunde, namelijk de geneeskunde die
het beste uit alle geneeswijzen verenigt,
ten dienste van de patiënt.’

Ontwikkeling van de visie
In de jaren daarna zag hij dat het in de praktijk vele en vele malen makkelijker is om kanker te voorkómen dan om het te genezen. Daarom boog hij zijn visie steeds meer richting preventie en richtte hij zich op alle mensen; ziek én gezond. Hij keerde terug naar Hippocrates, de vader van de westerse geneeskunde, die leerde dat preventie de basis dient te zijn van elke vorm van geneeskunde. In die tijd vatte hij zijn werk vaak samen in de zin:

‘Alles wat ik heb geleerd over spontane genezing,
is waardevol voor ieder mens: ziek én gezond!’

Verdere ontwikkeling van de visie
Wat opvalt aan mensen die spontaan genezen, is dat hun attitude-shift niet alleen hun lichaam helpt herstellen, maar dat het ook de kwaliteit van andere levensgebieden (werk, relaties, financiën, vrije tijd) helpt verbeteren. Ook blijkt de attitude-shift van spontane genezers niet anders dan die van mensen die andere grote uitdagingen overwonnen. Daardoor werd de visie van Henk Fransen nog breder en is deze de laatste jaren verwoord als:

‘Ik ondersteun iedere geïnteresseerde, ziek én gezond,
om zijn trilling te verhogen en élk aspect van zijn of haar leven
naar een hoger plan te tillen.’