Beleidsplan

Doelstellingen van de stichting Diamond Foundation
De stichting Diamond Foundation is een stichting die de visie van Henk Fransen financieel steunt.

Het is de visie van Henk Fransen om mensen met kanker die naast hun reguliere behandelingen ook een alternatief zoeken zo goed mogelijk op weg te helpen in de jungle aan informatie hierover op het internet. Daarnaast is hij bezig in Nederland een fysiek behandelcentrum te creëren (centrum voor zelfgenezing) waar een aantal van de beste alternatieve behandelingen van kanker worden aangeboden. Tot slot ontplooit hij preventieve initiatieven.

2014

In 2014 is het ‘Handboek kanker – Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren’ uitgekomen.

2015

De zoektocht naar genezing
In het voorjaar 2015 is het project ‘De zoektocht naar genezing’ gestart om video’s te maken waarop alternatieve artsen/therapeuten eenvoudig uitleggen wat hun behandeling inhoudt. Door middel van crowdfunding werd ruim € 40.000 bijeengebracht door meer dan 700 donateurs. Er werden twee grote theater-events georganiseerd waarop een tiental deskundigen hun kennis en informatie deelden. De gemaakte video’s zijn de laatste jaren meer dan 150.000 keer bekeken. Henk Fransen kreeg voor deze video-serie de Paravisie Award ‘Inspirator van het jaar’.

2016

Live en online: Oosterse oefeningen voor zelfgenezing
In 2016 heeft Henk Fransen drie 4-daagse workshops georganiseerd met de Chinese Zhineng-leraar ‘Xie Chuan’. Xie Chuan werkte in de jaren negentig in het grootste medicijnloze ziekenhuis van China. In dit ziekenhuis was Zhineng (Oosterse oefeningen voor zelfgenezing) de enige behandelmethode. Tijdens de workshops hebben ruim 400 deelnemers van deze vorm van zelfgenezing kennis genomen en in het najaar namen nog eens 1.400 mensen deel aan het door Henk ontwikkelde online-programma Zhineng.

Reacties op de wens een fysiek behandelcentrum te creëren
Op de overgang van 2016-2017 werden twee Facebookberichten over het alternatieve behandelcentrum dat Henk wil creëren 1.350 keer gedeeld en hadden deze berichten samen een berichtbereik van meer dan honderdduizend mensen.

2017

Online-programma ‘Eerste Hulp Bij Kanker’
In 2017 is het online programma ‘Eerste Hulp Bij Kanker’ (kanker) gerealiseerd. Het EHBK-programma bestaat uit 95 korte, overzichtelijke video’s die mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatief zoeken snel op weg te helpen. In korte tijd namen 1.500 mensen gebruik van dit programma. De video’s van het programma zijn inmiddels honderduizenden keren bekeken!

Besloten Facebookgroep
In het najaar is er een besloten Facebook groep gestart waar mensen met kanker en naasten ervaringen met elkaar uitwisselen.

Live workshops
Naast een grote aantal lezingen, workshops, na- en bijscholingen die Henk Fransen dit jaar gaf, waren ook de twee georganiseerde Zhineng basisweken met de Chinese leraar Xie Chuan weer volledig volgeboekt.

Zoektocht naar een fysiek behandelcentrum
Verder is er met meerdere samenwerkingspartijen gesproken en zijn er meerdere panden bekeken om te onderzoeken of daar het fysieke behandelcentrum (centrum voor zelfgenezing) vorm zou kunnen krijgen. Het ligt in de bedoeling om dit onderzoek in 2018 voort te zetten. Onderstaande animatie is gemaakt om de visie voor het centrum aansprekend te maken.

2018

Fysiek behandelcentrum gerealiseerd!
In 2018 is de zoektocht naar een geschikte fysieke plek voor het centrum voor zelfgenezing geïntensiveerd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een inspirerende uitwisseling met centrum New Eden in Friesland (www.neweden.org). Met financiële ondersteuning van de stichting is het mogelijk geworden op New Eden het centrum voor zelfgenezing vorm te geven.

Behandelprogramma’s voor mensen met kanker
De behandelprogramma’s voor mensen met kanker zijn in de loop van 2018 verder uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van deze programma’s is een langdurend ayurvedisch detoxprogramma. Om dit te onderzoeken is Henk Fransen in de zomer een maand naar India geweest om zo’n detoxprogramma aan den lijve mee te maken. Deze ervaring is zo goed bevallen dat binnen twee maanden een 2e Indiareis is georganiseerd nu met een groep van 12 patiënten. Om de effecten van het programma op patiënten beter te kunnen beoordelen is er voor de Indiareis een ‘nulmeting’ verricht op enkele belangrijke parameters. Een effectmeting is gepland voor begin 2019. De Indiareis was een succes, op de eerste plaats gezien het grote aantal patiënten dat graag aan de reis wilde deelnemen, op de tweede plaats gezien het enthousiasme van de patiënten na afloop van de reis. Tot slot zijn er aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van de reis positief zijn. Uitslagen van controle-onderzoeken van patiënten en een in januari 2019 geplande effectmeting moet daarin meer inzicht gaan geven.

Preventieve programma’s
Op centrum New Eden is ook de mogelijkheid ontstaan om naast de behandelprogramma;’s voor mensen met kanker, om in samenwerking met New Eden ook preventieve programma’s vorm te geven. Omdat New Eden een internationaal retreat centrum is betekent dit ook een uitbreiding van het netwerk, nu op de internationale markt. De preventieve programma’s worden in 2019 verder uitgewerkt.

Vooruitblik
Voor 2019 staat er opnieuw een Indiareis gepland en vindt voor het eerst een vergelijkbaar programma plaats op New Eden in Nederland. Daarnaast staat er een preventief programma op de rol. In 2019 komt de Chinese leraar ook weer naar Nederland, nu niet 2 weken, maar 4! Tot slot ligt het in de bedoeling nieuwe online programma’s te maken, zowel voor mensen met kanker als preventief. Ook een eerste online-programma in het Engels. Voor alles is geld nodig.

Donaties

Voel je aangesproken door de visie van Henk Fransen. Wekt dat wat er inmiddels gerealiseerd is je vertrouwen. Wil je bijdragen aan de ontwikkelingen in 2019 en verder? Je donatie, groot of klein, is heel welkom!