Activiteiten

2014

In 2014 is het ‘Handboek kanker – Hoe je reguliere en alternatieve behandelingen optimaal kunt combineren’ uitgekomen.

2015

De zoektocht naar genezing
In het voorjaar 2015 is het project ‘De zoektocht naar genezing’ gestart om video’s te maken waarop alternatieve artsen/therapeuten eenvoudig uitleggen wat hun behandeling inhoudt. Door middel van crowdfunding werd ruim € 40.000 bijeengebracht door meer dan 700 donateurs. Er werden twee grote theater-events georganiseerd waarop een tiental deskundigen hun kennis en informatie deelden. De gemaakte video’s zijn de laatste jaren meer dan 150.000 keer bekeken. Henk Fransen kreeg voor deze video-serie de Paravisie Award ‘Inspirator van het jaar’.

2016

Live en online: Oosterse oefeningen voor zelfgenezing
In 2016 heeft Henk Fransen drie 4-daagse workshops georganiseerd met de Chinese Zhineng-leraar ‘Xie Chuan’. Xie Chuan werkte in de jaren negentig in het grootste medicijnloze ziekenhuis van China. In dit ziekenhuis was Zhineng (Oosterse oefeningen voor zelfgenezing) de enige behandelmethode. Tijdens de workshops hebben ruim 400 deelnemers van deze vorm van zelfgenezing kennis genomen en in het najaar namen nog eens 1.400 mensen deel aan het door Henk ontwikkelde online-programma Zhineng.

Reacties op de wens een fysiek behandelcentrum te creëren
Op de overgang van 2016-2017 werden twee Facebookberichten over het alternatieve behandelcentrum dat Henk wil creëren 1.350 keer gedeeld en hadden deze berichten samen een berichtbereik van meer dan honderdduizend mensen.

2017

Online-programma ‘Eerste Hulp Bij Kanker’
In 2017 is het online programma ‘Eerste Hulp Bij Kanker’ (EHBK) gerealiseerd. Het EHBK-programma bestaat uit 95 korte, overzichtelijke video’s om mensen met kanker die naast hun reguliere behandeling ook een alternatief zoeken, snel op weg te helpen. In korte tijd maakten 1.500 mensen gebruik van dit programma. De video’s van het programma zijn inmiddels honderdduizenden keren bekeken. de video hieronder is een van de video’s uit het EHBK-programma.

Live workshops
Naast een groot aantal lezingen, workshops, na- en bijscholingen die Henk Fransen dit jaar gaf, waren ook de twee georganiseerde Zhineng-basisweken met de Chinese leraar Xie Chuan weer volledig volgeboekt.

Zoektocht naar een fysiek behandelcentrum
Verder is er met meerdere samenwerkingspartijen gesproken en zijn er meerdere panden bekeken om te onderzoeken of daar een fysiek behandelcentrum (centrum voor zelfgenezing) vorm zou kunnen krijgen. Het ligt in de bedoeling om dit onderzoek in 2018 voort te zetten. De animatie hieronder (2018) is gemaakt om de visie voor het centrum aansprekend te maken.

2018

Fysiek behandelcentrum gerealiseerd!
In 2018 is de zoektocht naar een geschikte fysieke plek voor het centrum voor zelfgenezing geïntensiveerd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een inspirerende uitwisseling met centrum New Eden in Friesland (www.neweden.org). Met financiële ondersteuning van de stichting is zijn we begonnen op New Eden een centrum voor zelfgenezing vorm te gaan geven.

Behandelprogramma’s voor mensen met kanker
De behandelprogramma’s voor mensen met kanker zijn in de loop van 2018 verder uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van deze programma’s is een langdurig (3-4 weken) ayurvedisch detoxprogramma. Om dit te onderzoeken is Henk Fransen in de zomer een maand naar India geweest om zo’n detoxprogramma aan den lijve mee te maken. Deze ervaring is zo goed bevallen dat binnen twee maanden een 2e Indiareis is georganiseerd, nu met een groep van 12 patiënten. Om de effecten van het programma op patiënten beter te kunnen beoordelen is er voor de Indiareis een ‘nulmeting’ verricht op enkele belangrijke parameters. Een effectmeting is gepland voor begin 2019. De Indiareis was een succes, op de eerste plaats gezien het grote aantal patiënten dat graag aan de reis wilde deelnemen, op de tweede plaats gezien het enthousiasme van de patiënten na afloop van de reis. Tot slot zijn er aanwijzingen dat de gezondheidseffecten van de reis positief zijn. Uitslagen van controle-onderzoeken van patiënten en een in januari 2019 geplande effectmeting moeten daarin meer inzicht gaan geven.

Preventieve programma’s
Op centrum New Eden is ook de mogelijkheid ontstaan om naast de behandelprogramma’s voor mensen met kanker, ook preventieve programma’s vorm te geven. Omdat New Eden een internationaal retraitecentrum is, betekent dit ook een uitbreiding van het netwerk, nu op de internationale markt. De preventieve programma’s worden in 2019 verder uitgewerkt.

2019

Leef de beste versie van jezelf
2019 is begonnen met een oproep aan Henk’s netwerk om het jaar goed te beginnen met een eenvoudige challenge-week: Leef de beste versie van jezelf. Het was een eenvoudig, vooral preventief programma om het zelfgenezend vermogen op meerdere niveaus te ondersteunen. Het begon als een voorzichtige proefballon maar werd uiteindelijk een groot succes: meer dan tweeëneenhalfduizend mensen deden eraan mee.
Eind 2019 is dit programma vergaand uitgebreid: van een week naar een hele maand, en van 7 tekstbestanden naar een volledige online-cursus met meer dan 40 van Henks meest inspirerende video’s.

De Bengston-methode
Begin 2019 kwam er een nieuwe methode in the picture: de cycling-methode van de Amerikaanse wetenschapper Bill Bengston. Het betreft een vorm van genezen met energie die wetenschappelijk onderbouwd is door tal van experimenten op muizen in verschillende laboratoria. Wat opvallend is, is dat de methode met name effectief is bij kanker.
Bill Bengston is uitgenodigd om in maart een lezing en 2-daagse workshop te geven. Hiervoor schreven zich respectievelijk 500 en 350 mensen in. Na de workshop is er een 20-tal regionale groepjes ontstaan van mensen die de methode met elkaar beoefenen.
In december is Bengston opnieuw uitgenodigd, nu voor een workshop van 4 dagen in een meer intieme setting. Deze workshop was volledig volgeboekt (70 deelnemers) en om meer mensen de kans te geven de workshop te volgen is er gebruikgemaakt van live-streaming (nog eens 200 mensen).
De regionale oefengroepjes hebben door deze workshop weer een extra impuls gekregen.

Detoxprogramma’s
In 2019 zijn meerdere detoxprogramma’s onderzocht. In Nederland een 3-weekse detox voor zieke mensen en in België meerdere preventieve detoxweken. Daarnaast de jaarlijkse Panchakarmakuur van 3 weken in een ayurvedisch centrum in India.

2020 vooruitblik

Dit jaar is het de bedoeling de hierboven beschreven activiteiten voort te zetten, te finetunen en uit te bouwen, met name het programma ‘Leef de beste versie van jezelf’, de regionale Bengston-oefengroepen en de detox in India. Ook wordt er nagedacht over een verdere uitwerking van de visie, meer richting preventief.

2020-2021: de corona-pandemie

De corona-pandemie heeft de realisatie en ontwikkeling van de hierboven beschreven activiteiten en plannen ernstig verstoord. Het handhaven van een fysiek centrum op New Eden bleek niet langer mogelijk en de live-events met de Amerikaanse wetenschappers Bill Bengston en de jaarlijkse Ayurvedische reinigingen in India moesten worden gecanceld; zowel in 2020, 2021 als in 2022.

Omdat live-bijeenkomsten dus niet mogelijk waren tijdens de pandemie werd er overgeschakeld op het online informeren, helpen en begeleiden van mensen.

Daarnaast heeft de ontwrichting van de samenleving die door de corona-pandemie ontstond een ingrijpende invloed gehad op de visie van Henk Fransen. Waar zijn focus met name lag op het individu en wat deze kan doen om zijn lichamelijke gezondheid te verbeteren, kreeg hij tijdens de pandemie meer en meer óók oog voor alle (ziekmakende) invloeden en uitdagingen waar mensen mee te maken hadden in hun leven (onzekerheid, angst, isolatie, enz.).

Online-werken

Gelukkig was er middels het Eerste Hulp Bij Kanker online programma  al de nodige ervaring opgedaan met online-werken . Naast dit programma werden er twee nieuwe online-programma’s ontwikkeld: 1. Verhoog je trilling bij ziekte en 2. Verhoog je trilling preventief.

In deze cursussen werden mensen geholpen élk aspect van hun leven (gezondheid, werk, relaties, vrije tijd, enz.) naar een hoger plan te tillen en om sterk te staan in de uitdagingen van deze tijd.

De programma’s bestonden uit wekelijkse live-bijeenkomsten via Zoom, waarin intensief geoefend werd in de zogenaamde breakout rooms. Daarnaast waren de theorie, de oefenvideo’s, de meditaties en huiswerkopdrachten die bij de cursus hoorden, terug te vinden in een besloten digitale leeromgeving, waarin deelnemers ook nog met elkaar van gedachten konden wisselen. 

Er werd  op die manier in 2020 lesgegeven aan honderden mensen en in 2021 zelfs aan duizenden mensen.

Ontwikkeling van de visie

Gezondheid is op dit moment meer dan het gezond eten, voldoende bewegen en goed slapen van een individu. Gezondheid betreft in deze tijd op de allereerste plaats onze samenleving en hoe we met elkaar en de aarde omgaan. De nieuwe programma’s hebben als doel daarop aan te sluiten en mensen te bekrachtigen zich staande te houden in de uitdagingen van deze tijd.